Przeciętne wynagrodzenie w Polsce
rok
Polska
 
przeciętne wynagrodzenie:  zł
= % średniej krajowej

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie jako procent średniej krajowej (porównanie lat):

← Najedź myszką na powiat by wyświetlić szczegółowe informacje o wynagrodzeniach.

Kolor mówi o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do średniej krajowej. Jasnoczerwony to zarobki wyższe, czarny – niższe.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiatach w latach 2002-2013. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych): link.

Rozpowszechnianie ilustracji za podaniem źródła: bigpicture.pl